گاز گوگرد دي اكسيد گاز گوگرد دي اكسيد

مقالات گازي

گاز گوگرد دي اكسيد

گاز گوگرد دي اكسيد

گاز گوگردي دي اكسيد يا گاز سولفور دي اكسيد با فرمول مولكولي SO2 گازي است بي رنگ ، سمي و غير قابل اشتعال است.
شايان ذكر است گاز سولفور دي اكسيد در شرايط متعارفي ( فشار يك اتمسفر و دماي محيط ) بي رنگ مي باشد ولي در هوا بخارات سفيدي توليد مي كند كه بوئي فوق العاده زننده و خفه كننده دارد.
گوگرد دي اكسيد داراي جرم مولكولي 64.07 gr/mol مي باشد.

توليد گاز گوگرد دي اكسيد
گاز گوگرد دي اكسيد توسط آتشفشان ها و اغلب فعاليت هاي صنعتي توليد مي شود ( بدليل وجود تركيبات گوگرد در نفت و ذغال سنگ ، سوختن آن ها منجر به توليد SO2 مي گردد ).
شايان ذكر است؛ با توجه به موارد فوق الذكر، بخش عمده ي گوگردي دي اكسيد توسط موتورخانه هاي بزرگ و بويلرهاي صنعتي و نيروگاه ها توليد مي شود.
1.    يكي از عمده ترين روش هاي توليد گاز گوگرد دي اكسيد از طريق سوختن گوگرد مي باشد.
2.    سوختن گاز هيدروژن سولفيد منجر به توليد گاز گوگرد دي اكسيد مي گردد

ادامه مطلب :
گاز گوگرد دي اكسيد

كاربرد ها ي گاز گوگرد دي اكسيد
1.    استفاده از گاز گوگرد دي كسيد بدليل مايع شدن سريع بعنوان سرد كننده و با نام تجاري R-764
2.    استفاده از گاز گوگرد دي اكسيد در تهيه ي اسيد سولفوريك
3.    استفاده از گاز گوگرد دي اكسيد بعنوان نگه دارنده در تهيه ي مواد غذائي خشك بويژه ميوه هاي خشك


برچسب:
امتیاز:
 
بازدید: <~PostViwe~>
+ نوشته شده: 1396/10/19 ساعت: ۱۶ توسط:jaleeb14 :